Verjnuarmun Historia

Savon synkissä metissä, mustan kuun loesteessa sae alakusa Verjnuarmu. Siellä yön kähmyssä Pimmeyvven Ruhtinas nostatti haavvoestaan ylös Mustan Savon ja Savon Surman, kaksj´ kaavvan kuolleena muannutta kaotettua sieluva. Nämä helevetin syvvyyksistä manatut piruparat pantiin ruatamaan savometalliks kututun ankaran mäeskeen parissa; Savo Surman tehtäväks tulj´ louhia surmakitaran lisäks säröpassoo ja Mustan Savon osaks koetu sotarumpujen pieksäminen. Laalupuolen molemmat saevat hoetoo yhessätuumin parraaks kahtomallaan tavalla – Musta Savo ilikeesti koristen ja Savon Surma matalalta muristen. Näen olj´suanu alakusa Verjnuarmu, mualiman takkuulla aenut savometalliorkesteri.

Savon Surma ja Musta Savo alakovat työstämään synkeitä viisujaan Pimmeyvven Ruhtinaan valavovan silimän alla. Taevas mänj´ mustien pilivien peittoon Verjnuarmun alottaessa soettosa. Ankaran myrskyn ja jiätävän kylymyyven keskellä synty ensjmäenen viisu, joka nimettiin Pimmeyven Ruhtinaaks kunnijanosotuksena Helevetin piällysmiehelle. Tästä alako savon murteen ja metallin helevetissä solomittu epäpyhä liitto.

Vuojet vieri ja Verjnuarmu kylyvi vihhoo Savonmualla. Mustalle Savolle ja Savon Surmalle tulj´ tarpeen suaha lisäjookkoja vahvistammaan Verjnuarmua ja hyö kiäntyvät Pimmeyvven Ruhtinaan puoleen. Paekalle manattiin Helevetistä Viitakemies, Ruhtinaan oekee käsj´ murhakitaroo kurittammaan ja Woema säröpassoo hakkoomaan. Uuvvet soettajat toevat Verjnuarmun mussiikkiin sen tarvihtemmoo monipuolisuutta rankkuuvvesta piiruvakkaan tinkimättä. Ja ku Woema ja Viitakemies osottivat pahhuutesa, saevat hyö luvan asettuva Verjnurmun tääsvaltasiks jäseniks.

Ennee orkesterista puuttu vahva tulukihtija, joka ossaes kaekki savon kielen koukerot. Asijaan tulj´ helepotusta, ku Puijon Perkele manattiin takasj´ elävien mualimaan. Puijon Perkele olj´ tunnettu pahanluatusesta luonteestaan ja korvija riipivastä iänestään. Musta Savo ja Savon Surma piättivät ottoo tämän välittömästi mukkaan synkkään joukkoon ja antoo tämän tulukita Verjnuarmun viisuja niitten vuatimalla vihalla ja voemalla.

Verjnuarmu olj´näen ollen voemistuna tääteen mittaasa. Pimmeyvven Ruhtinas olj´ näkemääsä tyytyväenen ja käski yhtyvettä levittämmään pimmeetä sanomoosa antaamuksella ja mustalla syvämmellä. Savolaeset oljvat tulleet vallatakseen muan.